Gedicht

Even

Geef me dit huis
Altamira in al zijn kamers.

Hier krimp ik
tot louter binnenkant,
mijn woorden stellend,
mij bloot stellend
aan stille muren, bizons en wilde paarden

waartussen ik dool met mijn pen,
mij en jou een weg gravend in het vlees
en op zoek naar de polsslag
van (ons) rondgaand bloed.

Geef me dit huis
en het landschap van onze rumoerige sappen
waarop ik vaar en voortga ontzet
in het besef, even ben ik
sprekend, ben ik hier
zelf, mijn kind en mijn stemmen.

Uit De bedauwde ruimte, Uitgeverij P, 2003

> Gedichten