Een kat in een vreemd pakhuis

Vita, 1993
56 pagina’s

Recensies

Met het hier besproken debuut heb ik moeite te geloven dat dit de eerste stappen zijn van een nieuwe dichter. Zij werd n.a.v. haar optreden in ’89 bij de Nieuwe Wilden ondergebracht. Ik zou haar echter willen noemen: een nieuwe verstilde, een dichteres met ‘stille kracht’. De moedergedichten staan als monumenten van Kollwitz in deze bundel rechtop. Schitterende verzen van ‘a cat on a hot tin roof’. Ik reikhals naar méér.
Bart Vonck, Markant, 1994

In en door haar poëzie neemt Lieve Desmet afstand  van ‘deze tijdsgeest van te kleine snit’. Thematisch loopt doorheen de bundel de idee van bevrijding, van loskomen van, van het zich toeëigenen van een eigen plaats … Afstand nemen dus, wat onder meer wordt gesuggereerd door het steeds terugkerende motief van het water, van het vloeibare dat zijn eigen weg zoekt …
Daarnaast bevat de bundel ook enkele heel intimistische gedichten..met veel empathie geschreven …
Jooris Van Hulle, Poëziekrant, maart/april ’94