De bedauwde ruimte

Uitgeverij P, 2003
Bestel bij Uitgeverij P – klik op de afbeelding –
of bij uw lokale boekhandelaar

Lieve Desmet wil de ziel uit alles winnen en is daartoe voortdurend op zoek naar de juiste verhoudingen met zichzelf, de ander, de wereld en het leven.
In de ene cyclus is de liefde de drijvende kracht, die soms teder en erotisch, soms met weemoed en verdriet weerklinkt, in een andere worden een aantal portretten geschetst.

Deze intimistische poëzie schittert door het helder, open, direct en concreet taalgebruik. Met knappe beelden en een zuiver ritme gaat Lieve Desmet de strijd aan met de tijd. De seizoenen lopen als een rode draad door deze bundel waarin iemand de dagen nog wil tellen als een buit.

In elk gedicht is voelbaar dat de dichteres op zoek gaat naar de juiste woorden om te vatten wat zij zeggen wil. Maar woorden ontketenen een revolutie, zetten zekerheden op het spel en worden boeien. Onder vel / voert vijand strijd als guerrillero.

Lieve Desmet reikt in De bedauwde ruimte, als een onweerstaanbaar sluipdier, naar de hoogste twijgen. Een prachtig eerbetoon aan het meisje in elke vrouw, de muze in elke geliefde.