Welkom

* Menen, België, 15.11.1959

Lieve Desmet schrijft poëzie.

Ze publiceerde in diverse literaire tijdschriften, debuteerde in Nederland (Lust en Gratie) daarna volgde België (Deus ex Machina, De Brakke Hond..) recent oktober 2022 in Het Liegend Konijn.

De eerste bundel  ‘Een kat in een vreemd pakhuis’ werd uitgegeven in 1993 uitgeverij Vita, Amsterdam.. Hoewel ze aan een aantal optredens deelnam van ‘de Nieuwe Wilden’ in Nederland noemde Bart Vonck haar eerder een ‘nieuwe verstilde’ en haar verzen als van ‘a cat on a hot tin roof’. Zich een weg in de wereld schrijven, zich bevrijden van vreemde pakhuizen, van een tijdsgeest van te smalle snit: gender, identiteit, al vroeg (eind jaren 80, begin jaren 90) vonden deze thema’s een weg in Lieve Desmet haar poëzie. Als metafoor voor de identiteit wordt wit tegenover zwart gezet en weet de dichteres zich verbonden met ‘zwarte’ vrouwenstemmen:  ‘mijn huis is wit, mijn hart is zwart, ik woon op de kunstheuvel van deze wereld’.

Doorheen de bundels zien we veel engagement naar de wereld toe en naar mensen in het bijzonder. Sterk zijn intimistische portretten met veel empathie geschreven. Moedergedichten staan als beelden van Kollwitz rechtop schrijft Bart Vonck over ‘De bedauwde ruimte’ haar tweede bundel.

Haar laatste bundel ‘In de maat van de zee’ 2020 kreeg zijn tweede druk in 2021:

‘Poëzie die de juiste ‘maat’ opzoekt, die droom en realiteit zo goed mogelijk met elkaar verbindt en daardoor heilzaam werkt. De vele, sterk visuele beelden dragen bij tot dat gevoel van transformatie, het behoedzaam omzetten van het leven in een taal die tegelijk herkenbaar is en mysterieus blijft. Veel materiaal om bij stil te staan, om te herlezen en te overpeinzen. “Wie daarna de kust bezoekt, zal wellicht anders kijken” – Dirk De Geest (Mappalibri 11/2019).

Hoewel poëzie haar eerste natuur is neemt/nam het werken in de hulpverlening en in het onderwijs veel van haar tijd.  Er ligt makkelijk tien jaar tussen de ene uitgave en een volgende bundel. Tegelijkertijd voeden de boeiende werkervaringen de poëzie.

Overige deelnames en engagementen:

In 2020 werden  gedichten van haar opgenomen in de tentoonstelling ’Rodin, Meunier en Minne’ museum M in Leuven (2020)

Ze maakt deel uit van de dichterspoule van  ’De eenzame uitvaart’ in Leuven.

Ze nam/neemt deel aan ‘Dichter van wacht’, aan Gedichtenkrans (initiatief van de Dichter des Vaderlands)

In teamverband met literair journaliste Jelle Van Riet, oprichters van het huis Peter de Roo en dichter Michaël Vandebril bouwt ze de schrijfresidentie het ‘Huis van de dichter’ mee verder uit tot een professionele schrijfplek voor dichters in Watou. Het team ambieert tevens om de belangstelling in het werk van dichters en poëzie te vergroten.
http://www.huisvandedichter.be/schrijfresidentie/index.html